Piana aplikowana metodą natrysku

W myśl obowiązujących przepisów, współczynnik przenikania ciepła U w przypadku warstwy izolacji termicznej dachu powinien wynosić maksymalnie 0,20 W/(m2K). Współczynnik U określa ilość przepływu ciepła przez jednostkową powierzchnię danej przegrody budowlanej przy założeniu, że po jej dwóch stronach panuje różnica temperatur w wysokości 1K. Niska wartość wskaźnika U oznacza nieznaczne ubytki cieplne.