Ściany

Pianka zalewowa jest wolno rosnącym dwukomponentowym systemem o otwartych komórkach i zamkniętych komórkach. Pod wpływem ciśnienia wytworzonego przez reaktor natryskowy komponęty łączą się w głowicy wysokociśnieniowej i tworzy pianę poliuretanową. Jest ona przeznaczona do izolacji istniejących ścian dwuwarstwowych, skosów i wypełnienia stropodachów.